GRAMATYKA OPISOWA, pomocy jutro mam ostatnia termin poprawki

Temat przeniesiony do archwium
IDENFITY THE FOLLOWING SOUNDS:
1. low back short rounded vowel:
2. mid central long unrounded vowel:
3. bilabial voiced plosive consonant:
4. mid front to mid central dipthong
5. palatal glide approximant consonant
a Twoje odpowiedzi?
nie ma odpowiedzi w tym, mam tutaj zgadnąć jakie to sa litery.. te vowels
jeszcze raz: Twoje odpowiedzi?
Masz nie zgadnąć, ale odpowiedzieć na podstawie własnej wiedzy.
Daruj, bilabial consonants są raptem 3 w angielskim i sama potrafisz je wymówić, więc nietrudno dopasować, o którą chodzi.
co do vowels popatrz sobie na czworobok samogłosek. Wszystko widać.