refer/regard pytanie do CPE-stów

Temat przeniesiony do archwium
Which sentences are ok (please consider "to" and without "to" forms and tenses)


I like refering to this book
I like to refer to this book

You have to refer to me with respect
You have to refer me with respect

This document is regarding important topic
This document is regarding to important topic

This document regards important topic
This document regards to important topic

NOW (somebody says) This question is regarding to important topic
NOW (somebody says) This question is regarding important topic
to like doing sth, czyli I zd ok.No chyba, że w przypadku II zdania: I'd like to refer, ale to juz inne znaczenie.

refer sb - odsyłać kogoś do innej osoby, lub po info itp
refer to sb - odnosić się do kogoś, ale w zanczeniu mention sb
Wobec powyzeszgo najodpowiedniej berdzie powiedzieć: You have to treat me with respect.

This document regards (bez 'to') the important topic. Ok i to niezależnie czy mówimy o tym teraz czy nie, bo to jest cecha mniej więcej :) stała tego dokumentu i nie ulotni się wraz z odejściem w historię teraźniejszej chwili :)
I like refering to this book - referring - zdanie ok
I like to refer to this book -ok
You have to refer to me with respect - Nie poprawne - lepiej 'regard me with'
You have to refer me with respect - nie poprawne
This document is regarding important topic - nie poprawne brakuje 'an'
This document is regarding to important topic - nie pop. - 'is referring to'
This document regards important topic - nie poprawne - 'refers to an'
This document regards to important topic - nie poprawne jw
NOW (somebody says) This question is regarding to important topic - nie popr. 'an important topic' albo 'is referring to an'
NOW (somebody says) This 'question is regarding important topic - nie pop. brakuje 'an'
Właśnie, przepraszam, mylnęłam się z tym regard. Oczywiście document refers to...

co do like, to można użyć po nim bezokolicznik lub gerund, tyle, że ma wtedy inne znaczenie:

like to do sth - find sth good to do
like doing sth - enjoy
tyle, że ma
>wtedy inne znaczenie:
>
>like to do sth - find sth good to do
>like doing sth - enjoy


Are you sure?

I like to read = I like reading.
I like to listen to music = I like listening to music
She is sure :) V. Evans - CPE Use of English 1.

Other source: like is used to talk about enjoyment and preferences. In British English, it is usual to use like + 'ing' to say what we enjoy, and like + infinitive to say what we prefer. In American English, like + infinitive is used for both:

British English
He likes swimming in the sea.
He likes to eat fruit for breakfast.

American English
He likes to swim in the sea.
He likes to eat fruit for breakfast.

http://www.learnenglish.org.uk/grammar/archive/like01.html
Temat przeniesiony do archwium

 »

Pomoc językowa