Present Perfect użyty w sytuacjach o ciągłym charakterze

Temat przeniesiony do archwium
W książce do gramatyki, którą posiadam natrafiłem na następujący tekst:

Cytat:
Pominięcie w zdaniu przyimków since i for zmienia niekiedy sens zdania.

I have waited for him since this morning. Czekam na niego od rana (i wciąż czekam).

I have waited for him. Czekałem na niego (ale już nie czekam).

We have lived in Warsaw for 5 years. Mieszkamy w Warszawie od pięciu lat (i nadal mieszkamy).

We have lived in Warsaw. Mieszkaliśmy w Warszawie (domyślnie: więc znam to miasto).

Jest to opis czasu Present Perfect. Nie rozumiem dlaczego pierwsze zdanie zostało napisane w czasie Present Perfect - wydaje mi się, że powinno być napisane w czasie Present Perfect Continuous bo przecież ktoś czeka przez jakiś ciągły odcinek czasu. Może ktoś to wyjaśnić?
present perfect ma różne użycia, a to jest właśnie jedno z nich: jakaś czynność zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. Present perfect continuous też ma to użycie.

Cytat:
We have lived in Warsaw for 5 years. Mieszkamy w Warszawie od pięciu lat (i nadal mieszkamy).

Ciekawostka: to zdanie w odpowiednim kontekście może znaczyć, że kiedyś mieszkałeś w Warszawie przez 5 lat i dlatego np. znasz dobrze Warszawę. Tutaj liczyłby się rezultat czynności.
OK, czyli rozumiem, że mogę użyć równie dobrze czasu Present Perfect Continuous? Pytanie więc, którego użyć tak aby zdanie brzmiało bardziej naturalnie?
Zależy co dla wypowiadającego zdanie jest ważniejsze


Rezultat zakończonej czynności czy czas jej trwania


Powtarzalność czynności czy czas jej trwania


Albo czy jest to sytuacja stała czy tylko trwająca ostatnimi dniami i przypuszcza że niebawem się ona skończy.

W pierwszych wariantach po prostu Present Perfect a w drugich Present Perfect Continuous

Z tego co widać jest tam określenie że od rana czeka, więc Present Perfect. Nie jest podany konkretny czas tylko że od rana. Gdyby była mowa o tym że czekał i czeka i doczekać się nie może od 5 godzin wydreptuje tam chodnik, to przypuszczam że wtedy należałoby zastosować Continuous. Chociaż w Continuous też nie można czasem brać dosłownie jakiejś czynności za wykonywaną bez chwili przerwy, bo pewne sytuacje na to zwyczajnie nie pozwalają i trudno je tak traktować np. budowa domu: "Mr. Wood has been building his house for two years now". Pan Wood buduje swój dom od dwóch lat. (i nadal to robi)

Present Perfect w ogóle też może mieć formę ciągła czasownika w zdaniu np: "I still haven't found what I'm looking for"
edytowany przez Adriano.Rivale: 25 sie 2019
Przepraszam że tak post pod postem (proszę połączyć jeśli zaistnieje taka konieczność z poprzednim bo już nie mogę edytować tamtego) ale jeszcze chciałbym coś dodać.
------------------------------------------------------------------------------------------
Present Perfect Continuous:
Tutaj klasyczne przykład większej wagi przykładanej do czasu:

I've been looking so long at these pictures of you
I've been calling you all day


------------------------------------------
"Czekam na ciebie cały dzień" (gdzieś ty był?) w takim stylu wypowiedzi byłby wtedy jak najbardziej potrzebny czas ciągły: I've been waiting for you all day

Tak więc
Cytat:
I have waited for him since this morning. Czekam na niego od rana (i wciąż czekam).

Myślę że w tłumaczeniu będzie "czekałem na niego od rana" a z budowy zdania nie wynika że nadal czeka.
edytowany przez Adriano.Rivale: 26 sie 2019