Present Perfect użyty w sytuacjach o ciągłym charakterze

W książce do gramatyki, którą posiadam natrafiłem na następujący tekst:

Cytat:
Pominięcie w zdaniu przyimków since i for zmienia niekiedy sens zdania.

I have waited for him since this morning. Czekam na niego od rana (i wciąż czekam).

I have waited for him. Czekałem na niego (ale już nie czekam).

We have lived in Warsaw for 5 years. Mieszkamy w Warszawie od pięciu lat (i nadal mieszkamy).

We have lived in Warsaw. Mieszkaliśmy w Warszawie (domyślnie: więc znam to miasto).

Jest to opis czasu Present Perfect. Nie rozumiem dlaczego pierwsze zdanie zostało napisane w czasie Present Perfect - wydaje mi się, że powinno być napisane w czasie Present Perfect Continuous bo przecież ktoś czeka przez jakiś ciągły odcinek czasu. Może ktoś to wyjaśnić?
present perfect ma różne użycia, a to jest właśnie jedno z nich: jakaś czynność zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. Present perfect continuous też ma to użycie.

Cytat:
We have lived in Warsaw for 5 years. Mieszkamy w Warszawie od pięciu lat (i nadal mieszkamy).

Ciekawostka: to zdanie w odpowiednim kontekście może znaczyć, że kiedyś mieszkałeś w Warszawie przez 5 lat i dlatego np. znasz dobrze Warszawę. Tutaj liczyłby się rezultat czynności.
OK, czyli rozumiem, że mogę użyć równie dobrze czasu Present Perfect Continuous? Pytanie więc, którego użyć tak aby zdanie brzmiało bardziej naturalnie?