zdania do tłumaczenia

Temat przeniesiony do archwium.
Zapraszamy do ćwiczeń w tłumaczeniu zdań. www.isel.prv.pl
Zmiana adresu na www.isel.edu.pl