Legionowo-pół etatu w szkole

Temat przeniesiony do archwium.
Potrzebuję nauczyciela na moje miejsce w szkole podstawowej.

« 

Brak wkładu własnego