pilnie potrzebna pomoc

Temat przeniesiony do archwium.
WItam,
pilnie potrzebuję pomocy i sprawdzenia mojego (podejrzewam że bardzo nieudolnego) tłumaczenia na angielski tekstu z dziedziny biochemii. Bardzo proszę wskazówki co muszę poprawić. Z góry dziękuję.
Celem planowanych badań jest ocena kierunku działania wysokich, ale nietoksycznych dawek polifenoli (kurkuminy, epikatechiny i kwercetyny) w modelu zwierzęcym - wykazanie aktywności antyoksydacyjnej lub prooksydacyjnej na podstawie analizy uszkodzeń oksydacyjnych i aktywności enzymów antyoksydacyjnych. Wyniki badań pozwolą także określić dominujący mechanizm działania: bezpośredni efekt antyoksydacyjny bądź wpływ na aktywność enzymatyczną. Ocenione zostaną także różnice w efektach poszczególnych polifenoli, także w aspekcie różnic narządowych
Planned research assess objective is to the direction of high, but non-toxic doses of polyphenols (curcumin, epicatechin and quercetin) in an animal model - demonstrate the antioxidant or pro-oxidant activity j based on the analysis of oxidative damage and antioxidant enzyme activity . The results will also determine the dominant mechanism for action: a direct antioxidant effect or Influence on the enzymatic activity. Will also be assessed differences in the effects of various polyphenols, Including differences in terms of organs.
II wersja:
Aim of this study is to evaluate the direction of high, but non-toxic doses of polyphenols (curcumin, epicatechin and quercetin) in an animal model - demonstrate the antioxidant or pro-oxidant activity based on the analysis of oxidative damage and antioxidant enzyme activity. The results will also determine the dominant mechanism for action: a direct antioxidant effect or influence on the enzymatic activity. Will also be assessed differences in the effects of various polyphenols, including differences in terms of organ damage.
jest w miare ok
w pierwszym zdaniu zamiast direction napisz mechanism mediating the effect
w ostatnim zdaniu will also be assessed daj na sam koniec.
poza ym tu i owdzie trzeba by poprawic przedimek albo dac inny przyimek, ale to drobnostki.