egz. licencjacki dla NKJO-skandaliczny system oceniania

Temat przeniesiony do archwium
informację tą kieruję dla słuchaczy kolegiów. W internecie można sobie sprawdzić jak nieuczciwie będziemy potraktowani, jeśli chodzi o ocenę na dyplomie. Ocena uzyskana na dyplomie licencjackim jest średnią ważoną (75%) oceny z egzaminu z 6 semestru (e-learning i Metody przekazywania wiedzy) oraz egzaminu licencjackiego (25%). To niesprawiedliwe, bo e-learning i Metody przekazywania wiedzy (czyli egzamin z 6. semestru) dotyczy wiedzy tylko z tego 6. semestru, to są ledwie trzy zjazdy! A egzamin ustny (25% oceny na dyplomie) to wiedza z dwóch przedmiotów z trzech lat! (metodyka plus drugi przedmiot do wyboru). Polecałabym zbojkowanie UŚ i zdawanie egzaminu na innej uczelni. Jeśli w tym roku na to za późno to polecam to przyszłym rocznikom, które uczęszczają do kolegiów. Dodatkowo 6. semestr na UŚ kosztuje 810 zł, z roku na rok coraz drożej, a np. w Opolu 500 zł.
dla ułatwienia podam tak:

wartość liczbowa oceny, średnia ważona

srednia ocen ze studiów (6. semestr na UŚ) ocena pomnozona przez 0,75= X

ocena z egzaminu licencjackiego (ustnego) ocena pomnozona przez 0,25= X


Ocena na dyplomie jest sumą następujących składowych (wg. regulaminu UŚ):
- średniej z ocen ze studiów w UŚ (przedmioty VI semestru) = 3/4 oceny,
- oceny z egzaminu licencjackiego = 1/4 oceny.

czyli jeśli ktoś dostanie 3 z egzaminu pisemnego a 5 z egzaminu ustnego to na dyplomie ma 3 plus
Czy mogę się z Tobą jakoś skontaktować? Bardzo chciałabym porozmawiać z kimś zorientowanym na ten właśnie temat.