Jedno fascynujące zdanie - POTRZEBUJĘ POMOCY

Temat przeniesiony do archwium.
Witajcie :) <3
Tłumacząc fragment pewnej pracy magisterskiej, ślęczę nad następującym zdaniem:

"Na samorząd, jako administrację zdecentralizowaną, nałożono ustawowe obowiązki w zakresie zapewnienia przebywającym na jego terytorium mieszkańcom szeroko pojętego bezpieczeństwa."

Pojedyncze słówka - no problem, gorzej z konstrukcją całości, kolejnością słów.

as an decentralised administration - jako administrację zdecentralizowaną
samorząd - local council
nałożyć ustawowe obowiązki - impose statuory duties
w zakresie - within the scope of
zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa przebywającym na jego terenie mieszkańcom - ensuring safety in the broad sense of the word for the locals (Chyba mogę frazę: "przebywający na jego terenie mieszkańcy" zapisać po prostu jako: "the locals"?)
Czasownik w całym zwrocie "to impose smth. ON sb." (bo własnie tak się go używa) będzie tutaj dość problematyczny, tym bardziej w stronie biernej, która narzuca sie aby oddac "nałożono".
Ale możesz to zdanie napisac w zupełnie innym szyku niż po polsku i wtedy zabrzmi lepiej.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie