Tłumaczenie - bardzo proszę sprawdzić

Temat przeniesiony do archwium
Zdaję sobie sprawę, że większość jest napisana nie zrozumiale i nie gramatycznie, ale nie miałem do czynienia z angielskim od kilku lat, bardzo was proszę o pomoc !! :)


In last weeks we did four trial delivery, we confirmed once again that we can delivery regulary, with all conditions of wood, last delivery was better, because we did special treatment with wood, because we wanted to prove that we can make the highest quality wood. It is our third test, and we hope that we will establish cooperation.


W ostatnich tygodniach dostarczyliśmy trzy próbne transporty, potwierdziliśmy ponownie, że możemy dostarczać regularnie, spełniające wszystkie wymogi drzewo, ostatnia dostawa była lepsza, ponieważ oddaliśmy drzewo specjalnej obróbce, ponieważ chcieliśmy udowodnić, że potrafimy zrobić drewno najwyższej jakości. To jest nasz trzeci test i mamy nadzieję, że nawiążemy stałą współpracę.
Może tak?
In the last couple of weeks we have completed three delivery trials; we have also once again confirmed that our deliveries can be regular, and that our wood meets all standards. The condition of the last delivery was better because the wood was specially treated, as we wanted to prove that our wood is the best quality. It is our third test and we hope we can establish cooperation.
@elderlygoblin
jeżeli chcesz pomóc tak, żeby pytający czegoś się nauczył, wskazuj błędy i umiejętnie sugeruj poprawne odpowiedzi.