Najbliższa większa miejscowość

Jak powiedzieć po angielsku "najbliższe większa miejscowość"? Wystarczy "nearest location" czy dodać coś jeszcze?
Piszę e-mail formalny na angielski i trzeba poprosić o informacje na temat najbliższej większej miejscowości, bo "chcę" uczyć się na uniwersytecie w jakieś wiosce.
np nearest major town

 »

Pomoc językowa