Słówka dotyczące sąsiedztwa

Temat przeniesiony do archwium
Mam takie zadanie i nie bardzo wiem jak przekształcić te słowa, tylko dwa wiedziałem:


Change the words so that they fit the context given.

I really like my neighbourhood ( neighbour ). It's a family-friendly area. My mum gets up at an .......... ( earth )hour, like 4 am! Last week I lost my patience ( impatient )and told my boss what I think of him. I don't like people who are ............ ( boast ) or .................. ( ego ). Women are more .............. ( think ) than men. They never forget about important meetings, birthdays and the like. Have you noticed a growing number of new............... ( house ) estates in Warsaw?
znajdz przymiotniki od boast ego think
edytowany przez Aaric: 14 maj 2021
Na pewno tam earth ma byc?
housing
na pewno earth.
starts with 'u'?
wyraz, ktory raczej ujrzy swiatlo dzienne w tego typie cwiczeniu anizeli w codziennym uzyciu
Cytat: Aaric
starts with 'u'?

tak
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa