WWW - link, opis i to wszystko

Temat przeniesiony do archwium
http://learningenglish.voanews.com/specialenglish/archive/2%C2%AD003-01/a-2[tel].cfm stronka do nauki American English

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie