have to i must różnica

Temat przeniesiony do archwium
Którego z tych czasowników należy używać jeśli musimy koniecznie coś zrobić have to czy must ? Bo różne źródła różnie podają.
Tu jest dosyć dobrze wyłożone:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/have-must-and-should-obligation-and-advice
Mając takie zdanie:

I'm not sure what kind of house I want but i know it has to come with garden.

Czy zamiast has to nie będzie też poprawnie must ? Bo jeśli jest has to znaczy że ktoś dla tej osoby nakazał wybrać dom z ogrodem ? Przecież raczej sama na to się zdecydowała.
Ja bym powiedział że tu można użyć 'must'.
+ brak przedimków w tym zdaniu.
edytowany przez Aaric: 21 mar 2017
Ja zrozumiałam jak poczytałam tutaj: http://angielski.edu.pl/czasowniki/gramatyka-angielska/czasowniki/must-czy-have-to
Ale generalnie to mocno zależy od kontekstu całej wypowiedzi ;)
have to oraz must oznacza musieć. Zaś gdy chcemy użyć formy przeczącej, np. Nie muszę...
będzie tak
I haven't to...
bo mustn't oznacza nie wolno.
Tak ogólnie to:
must - oznacza, że coś musimy zrobić na 100% (przymus, jest coś konieczne do wykonania)
have to - oznacza, że coś musimy zrobić, ale nie jest to bardzo napięte (nie jest to tak ,,sztywne", trzeba to wykonać, ale jest to swobodne.
Ale tak czy tak wszystko zależy od kontekstu wypowiedzi.
Myślę, że pomogłam.
Cytat:
I haven't to...
Really?
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Praca za granicą