W tym roku obchodzimy 15-lecie metody Helen Doron w Polsce!

Temat przeniesiony do archwium
W tym roku obchodzimy 15-lecie metody Helen Doron w Polsce!
oraz V edycję konkursu dla dzieci „Język Świata dla Małolata”
Finał ponadregionalnego konkursu odbędzie się w Opolu
już 23 lutego 2013 w Hotelu Merkury
Zwycięzcom nagrody wręczy sama Helen Doron.

(szczegółowe infromacje dla dziennikarzy można uzyskać u p. Beaty Staweckiej, email: [email] tel.: 519 132 430 , oraz p. Anny Wierzbowskiej [email] tel.: 519 132 433, przedstawicielek organizatora Dyrektora Okręgowego Helen Doron Early English Opole)

Konkurs, którego pomysłodawcą była Dyrektor Okręgowa Helen Doron Early English Opole, Jolanta Frączkowska, od pięciu lat zajmuje ważne miejsce w kalendarium wydarzeń sieci szkół Helen Doron. Zadaniem konkursu jest propagowanie idei nauczania języka angielskiego od najmłodszych lat oraz pokazanie jak ogromną swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim mają dzieci uczęszczające na kursy do naszych szkół.
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i odbywa się w 3 etapach – na poziomie macierzystego Centrum Helen Doron, na poziomie Dyrektora Okręgowego danego regionu oraz finał w Opolu. Dzieci w wieku 6-13 roku życia są poddawane testom na znajomość słuchania, czytania, znajomości gramatyki, a przede wszystkim umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego. Komisja składająca się m.in. z native speakerów oraz dydaktyków sieci bardzo wnikliwie przygląda się opanowaniu w/w umiejętności.
W tym roku do konkursu przystąpiło ponad 600 dzieci z całej Polski. Do finału zaprosiliśmy 60 najlepszych. Etap finałowy odbędzie się 23 lutego 2013r w Opolu w Hotelu Merkury. Dzieci walczą o cenne nagrody w postaci np. tabletów oraz o puchar Dyrektora Okręgowego HDEE Opole.
Nagrody główne zostaną zwycięzcom wręczone w dniu 9 marca 2013 w Warszawie przez samą autorkę metody Helen Doron.