Sprawdzenie zadania maturalnego

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę o sprawdzenie mojego wypracowania. ;)

Temat: Po maturze postanowiłeś/aś wyjechać na rok do Anglii. Zredaguj list do kolegi mieszkającego w Londynie. • Poinformuj go o Twojej decyzji i podaj jej przyczynę. • Opisz negatywną reakcję Twoich rodziców i napisz, jak Ci się udało ich przekonać do tego pomysłu. • Poinformuj, kiedy masz zamiar wyjechać z Polski i poproś o pomoc w znalezieniu mieszkania. • Zapytaj o koszty utrzymania w Londynie oraz sposób dojazdu z lotniska do centrum miasta. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Hi Tom!

How are you?
I have already passed my Matura Exam and I decided to leave my country. I want to go to London for one year.

My Parents weren't very happy about this fact but I have worked on them. I have explained them that I want take a rest, improve my language and think about my future field of study. Hopefully I get round my parents.

I want go abroad in September. I ask you for help with finding a nice apartment for me.
Could you tell me about costs of living in UK and the best way to get from airport to centre of city?

All the best,
XYZ
napisz convinced them zamiast worked on them- przekonałam ich
I explained that ...
I WILL get round my parents
I ask you - zły czas
przedimek przed costs
in przedimek UK
przedimek airport i przedimek przed centre
want TO
przecinek po 'hopefully'?
'parents' z malej litery :)

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie