Sprawdzenie wiadomości e-mailu na zadany temat

Temat przeniesiony do archwium.
Właśnie wróciłeś z zagranicy, gdzie pracowałeś w barze jako kelner. W emailu do kolegi lub koleżanki:
• napisz, jakie są Twoje wrażenia po pierwszym w twoim życiu doświadczeniu zawodowym
• napisz, czego się nauczyłeś
• zaproś kolegę/koleżankę na spotkanie podając szczegóły.

Dear John,
Thanks for your letter. I'm sorry I haven't written for so long. I haven't got so much free time recently because I've been working as a waitress in English bar.
When I was starting job, I didn't have any work experience. I was very pleased with this job. My job was very well-paid so I earned a lot of money.
I think my job teach me conscientiousness and punctuality. I gained experience and qualify. In summer I'm going to work in this bar again.
I would like to meet with you. On 15 March I'm visiting Warsaw. Maybe I will have a few free hours. We can meet in the Old Town. What do you think about my plans?
Anyway, I have to finish now. Hope to hear from you.
Take care.
Susan
Jaki "zyciowy" i na czasie temat zadania :)
haven't got to nie jest present perfect
bar jest policzalny
job jest policzalne
my job teach = moja praca nauczyc
qualify = zakwalifikować
meet sbd
trochę wolnego czasu, nie godzin, ok?
Dzięki za pomoc ;-)

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa