Present Perfect lub past simple.

Temat przeniesiony do archwium
Trzeba uzupełnić luki składnią w czasie Present Perfect lub Past Simple.

1. Choose something you .............. before.(never/do)
2. I ............. my first challenge. (just/finish)
3. In the last six months I ............. how to sail. (learn)
4. I ................. yoga for years.(do)

Moje odpowiedzi:
1. have never done
2. have just finished
3. learnt
4. have done


Dobrze?
3 zle - 'ostatnie szesc miesiecy' to takze dzisiaj
4 moga byc oba czasy
1