Proszę o sprawdzenie

Temat przeniesiony do archwium
Nasze życie jest jak okno. Pojawiamy się w nim na kilka chwil, by doświadczać, wzrastać jak rośliny, spróbować dotknąć nieba jak ptaki, kochać... a kiedy opadają ostatnie płatki, znikamy z okna na zawsze.

Our life is like a window. We appear in it for a few moments to experience, grow like plants, try to touch the sky like birds, love... and when the last petals fall, we disappear from the window forever.
ok