Passive and Active Voice - czy poprawnie?

Temat przeniesiony do archwium
Czy poprawnie wybrałam odpowiedzi w podanych zdaniach? - strona czynna i bierna:

Miley .?... her verdict.

1. is appealing – poprawna odpowiedź
2. is being appealed

Someone called at the police station ...?.... the dead body.
1. was reported
2. reported - poprawna odpowiedź

The DNA analysis ....?.. to help identify a person.

1. can be used - poprawna odpowiedź
2. can use
w drugim zdaniu czegos brakuje - and?

ok