Użycie dilemma w zdaniu

Temat przeniesiony do archwium
Czy zdania
I know the dilemma
We know your everyday dilemma
Są poprawne?
Zdania to dużo powiedziane, to ich części.
Tak.
Dziékujé

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia