Czy te angielskie zdania są poprawnie?

Temat przeniesiony do archwium.
Witajcie,
Czy te angielskie zdania są poprawnie?

"My grandpa's wisdom is lighting my way."
"Mądrość mojego dziadka oświetla moją drogę." (w sensie życiową drogę)


"This goal seems too hard to be reached."
"Ten cel wydaje się być zbyt trudny do osiągniecia."


Dziękuję
wg mnie: "My grandpa's wisdom LIGHTS my way."
This goal seems too hard to REACH.
Imo,
…to reach.
1) "My grandpa's wisdom LIGHTS my way." - present simple tu użyjemy gdy mówimy, że ogólnie w życiu jego mądrość oświetla moją drogę, tak?

2) A jeśli chciałbym powiedzieć, że akurat na obecnym etapie mojego życia oświetla moją drogę (bo np. pomaga mi wybrać kierunek studiów), to można zastosować present continuous i powiedzieć
My grandpa's wisdom IS LIGHTING my way ?


3) "This goal seems too hard to be reached." - Nie spotkaliście się z formą to be reached, tak?
1, 2 tak

3 spotkalismy sie, ale w tym typie zdan uzyj zwyklego bezokolicznika
to be reached uzylbym , gdyby trzeba bylo dodac przyslowek, np. 'to be reached easily', ale nawet wtedy calosc brzmialaby bardzo oficjalnie
Czyli "This goal seems too hard to be reached" bardziej należałoby przetłumaczyć jako "Ten cel wydaje się być zbyt trudny aby został osiągnięty", tak?
(ta strona bierna nadaje oficjalny ton)
In “The goal is hard to reach,” “hard to reach” is adjectival and modifies the goal.

The goal is hard to be reached? No good. Neither formal nor informal. No good. “Hard to be reached” could even clumsily imply “being reached is hard.”

“The goal is too hard to be reached” would work. (“Too hard” internally modifies the verb “reach,” but the entire phrase “too hard to be reached” still modifies “the goal.”)

“The goal is not easily reached/reachable.” Grammatically OK.
Stick to “The goal is hard/easy/impossible… to reach.”

The goal is to be reached. OK, but it means something else.
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Nauka języka