okresy warunkowy

Temat przeniesiony do archwium.
Czy użyłam właściwych okresów warunkowych?

1.If she(take)more exercise, she (will feel) better. But she doesn't take any exercise.

2.If the train(be)late, we(will have to)wait about hours. But I hope it won't be late.

3.If we(met) at eight, we (would have)plenty of time. Unfortunately, we can't meet at eight.

4.It (will cost) less if we(go) by bus. We have already decided to go by plane.
3 i 4 OK

1- She doesn't take any exercise (fakt). Wiec co by bylo gdyby...? (II)
2- dobry okres warunkowy, ale dlaczego napisalas: the train BE?
przepraszam, 4 - tez zle, bo juz zdecydowali. Wiec co by bylo gdyby? - II
poprawione:
1.If she(took)more exercise, she (would feel) better. But she doesn't take any exercise.

2.If the train(is)late, we(will have to)wait about hours. But I hope it won't be late.

DZiękujĘ za pomoc:)
4.It (would cost) less if we (went) by bus. We have already decided to go by plane.


oj, kreślę w ćwiczeniach;)
OK ;-)
Temat przeniesiony do archwium.