Proszę o sprawdzenie

Temat przeniesiony do archwium
1.Steve Spielberg przyjechał do Polski!Naprawdę?Tak,przyleciał wczoraj do Warszawy.Spotkałem go na lotnisku. - Steve Spielberg arrived to Poland! Really? Yes, he came yesterday to Warsow. I met him on airport.
2.Czy byłeś w Paryżu?Nie, ale byłem w Berlinie. Byłem w Berlinie już 5 razy.Ostatni raz byłem tam 2 tygodnie temu. - Did you was in Paris? No, but I was in Berlin. I have in Berlin already five time. Last time I was there two weeks ago.

Proszę o sprawdzenie tłumaczenia na angielski i czas Past Simple i Present Perfect
Steve Spielberg arrived 'to' IN Poland! Really? 'Warsow'-WARSAW. I met him
'on' (prosze nie pisac tych kalek z polskiego, you met him AT the airport, przeciez nie byliscie na dachu budynku!!) airport.
2. 'Did you was' HAVE YOU EVER BEEN TO 'in' (NIEPOTR) Paris?
I have BEEN TO 'in' Berlin already five timeS. .
Prosze zwracac szczegolna uwage na pytania, bo zaczynasz sie gubic.
Dziękuje bardzo. Proszę jeszcze o sprawdzenie 4 zdań to już ostatnie. Dziękuje serdecznie.

Oto zdania:
1. W.Shakespeare urodził się w r. 1564, a zmarł w r. 1616. - W.Shakespeare was born in 1564, and died in 1616.
2. Zjadłem obiad o 2-iej, napiłem się herbaty i poszedłem do biblioteki. - I ate dinner at two o'clock, I drank tea and went to the library.
3. Jak długo znasz p. Frydecką? Znam ją od dawna, ale nie pamiętam, kiedy ją po raz pierwszy spotkałem. -How long have you know Mrs.Fredrycką?I know her for a long time, but I don't remember, when for the first time I met her.
4. Właśnie dostałem list od Piotra! /On/ jest w Londynie od zeszłego miesiąca. Cieszę się, że ja też byłam w Londynie.-I just got a letter from Peter! / He / is in London since last month. I'm glad that I was in London, too.
>1. W.Shakespeare urodził się w r. 1564, a zmarł w r. 1616. -
>Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. (bez przecinka i bez W. - wszyscy winni wiedziec, jak mial na imie)

>2. Zjadłem obiad o 2-iej, napiłem się herbaty i poszedłem do
>biblioteki. - I ate dinner at two o'clock, {had a cup of} tea and went to the
>library.

>3. Jak długo znasz p. Frydecką? Znam ją od dawna, ale nie pamiętam,
>kiedy ją po raz pierwszy spotkałem. -How long have you {known}
>Mrs.{Fredrycka}? I{'ve known} her for a long time, but I don't remember when
>I {first} met her. (w angielskim nie odmienia sie ani imion, ani nazwisk, stad nie Fredrycką, ale Fredrycka)

>4. Właśnie dostałem list od Piotra! /On/ jest w Londynie od zeszłego
>miesiąca. Cieszę się, że ja też byłam w Londynie.-I{'ve} just got a letter
>from Peter! / He{'s been} in London since last month. I'm glad that I was
>in London, too.

 »

Business English