Problem z przetłumaczeniem zdania..

Temat przeniesiony do archwium.
Problem z przetłumaczeniem zdania...

Whenever you feel like you’re just “going through the motions”, find your happy place and DO WORK!

głowny problem jest z tym: “going through the motions” o ile dobrze tlumacze to: Ilekroć poczujesz, jakbyś własnie ............., odszukaj swoje radosne miejsce i DO ROBOTY!
pracujesz bez zapału, niechętnie
Dziękuję!! :)