Sprawdzenie tłumaczenia kilku określeń dotyczących sygnalizacji

Temat przeniesiony do archwium
Witam mam pewnie obiekcje co do przetłumaczenia kilku określeń :

a)sygnalizacja załączenia/wyłączenia radiostacji;
b) sygnalizacja pracującej radiostacji (A/B);
c) sygnalizacja trybu pracy auto/manual;
d) sygnalizacja poprawnej pracy modułów nadajnika i odbiornika;
e) sygnalizacja poprawnej pracy testów wewnętrznych (bulit-in test);
f) sygnalizacja stanu zasilania;
g) sygnalizacja dopasowania WFS;

tłumaczenie :
a) Signaling switching on / off radio stadion;
b) Signaling of acting radio stadion (A/B);
c) Signaling of automatic/manual mode;
d) Signaling correct operation of the transmitter and receiver modules;
e) Signaling correct operations of internal tests (built-in tests);
f) Power status signaling
g) Matching WFS signaling

Nie jestem pewna czy słowo " signaling" powinno znajdować się na końcu (tak jak w f,g) czy na początku ?

proszę o pomoc

Pozdrawiam
Tłumaczenie pokrywa się z wynikami z translatora. stadion - źle;).

« 

Pomoc językowa

 »

Programy do nauki języków