Tłumaczenie pracy mag - prośba o pilna pomoc

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, pilnie potrzebuje przetłumaczyć tytuł swojej pracy magisterskiej.
Poniżej jak brzmi:
"Analiza oczekiwań jednostek sektora bankowego w zakresie wsparcia przez zintegrowane systemy informatyczne z wykorzystaniem studium przypadków wdrożeń firmy XYZ"

Moja propozycja:
Analysis of unit's banking system expectations in terms of support by integrated information systems based on study of XYZ corporation implementation cases

Z góry bardzo dziekuje za pomoc
napisales
analiza oczekiwan systemu banmkowego jednostki

na koncu napisz
based on a case study of implementations in the XYZ company

w zakresie = regarding
Czy ktoś jeszcze mógłby przedstawić swoją propozycje?