Może mi ktoś to przetłumaczyć na polski

Temat przeniesiony do archwium.
. The state-of-the-art of dyslexia research can be characterised by the distinction of scientists in groups of protagonists of a visual versus a phonological/auditory deficit on the one hand and in groups of protagonists of a low, basic level versus a higher level deficit on the other hand.
Zajmowałam się badaniami nad dysleksją kilka lat, stąd tłumaczenie tego fragmentu to przypomnienie najmilszych chwil mojego życia:)))
Najnowsze badania nad dysleksją wyłaniają dwie odrębne grupy badaczy. Pierwsza a nich to zwolennicy przeciwstawienia dwóch rodzajów deficytów: trudności z przetwarzaniem wzrokowym a problemy z fonologią i uwagą słuchową. Z drugiej zaś strony, naukowcy będący zwolennikami podziału zaburzeń typu dyslektycznego na przypadki charakteryzujące się lekkim nasileniem symptomów oraz te o szerokim spektrum deficytów.
są dwa podziały:
1. przyczyną są trudności z przetwarzaniem wzrokowym lub przyczyną są problemy z fonologią i uwagą słuchową
2. przyczyną są zaburzenia na podstawowym poziomie lub przyczyną są zaburzenia na wyższym poziomie (zapewne chodzi o "poziomy" aktywności układu nerwowego?)

czyli razem są dwie pary grup dzielonych wg dwóch różnych kryteriów