Tłumaczenie zdania

Temat przeniesiony do archwium
Louis, zanim został królem, nie zdawał sobie prawy z trybu życia swoich poddanych.
Little

I teraz używamy perfectu czy nie?
Little did Louis know about his subjects' lives before he became king. - to wydaje się rozsądne, czyli bez perfectu, ale...
Proszę o pomoc

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pytania dotyczące języka angielskiego