Tłumaczenie medyczne

Temat przeniesiony do archwium
Jakiś czas temu uległem wypadkowi za granicą i potrzebne mi tłumaczenie poniższych zdań. Potrzebne mi jest tłumaczenie do spraw związanych z odszkodowaniem.

1. Thigh shrinkage of at least 3cm (Is not, however , added to the compensation for shortening or reduction of mobility)
2. Postthrombic syndrome in one leg
3. Essential deterioration of varicose veins or leg sores
4. Knee stiff in good position
5. Knee with stretch deficiency of up to 5 degrees
6. Knee with bending capacity reduced to 90 degrees or less
7. Knee with hampering looseness
8. Knee with strong friction during movements, with muscle wastage exceeding 2 cm as measured 10cm above the patella and reduction of mobility
9. Knee with somewhat regular and hampering incarcerations
10. Habitual luxation of kneecap
11. Loss of kneecap
12. Well functioning totally artificial kneecap

Jeśli mam zanik mięśni uda, ograniczenie pełnego zgięcia nogi a wchodzenie i schodzenie na stopień wywołuje ból kolana do do którego punktu można taki objawy zaliczyć? Mimo tego że byłem bardzo wysportowany to nie mogę podbiec czy też podskoczyć nie zrobię pełnego przysiadu. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w tłumaczeniu. Pozdrawiam was.
Co to jest? Wykaz schorzeń uprawniających do odszkodowania?

1. shrinkage to nie jest termin medyczny. Skurczenie/zmniejszenie się uda o co najmniej 3cm
2. Zespól pozakrzepowy z jednej kończynie dolnej
3. Istotne zaostrzenie choroby żylakowej lub owrzodzeń kończyny dolnej
4. Kolano usztywnione w korzystnym ułożeniu
5. Kolano z ubytkiem wyprostu do 5 stopni
6. Ograniczenie zakresu zgięcia kolana do 90 stopni lub mniej
7. Kolano z utrudniającą funkcjonowanie wiotkością
8. Kolano z silnym tarciem podczas ruchu, z zanikiem mięśni powyżej 2 cm w pomiarze 10cm ponad rzepką i ograniczeniem ruchomości
9. Kolano z poniekąd regularnymi i utrudniającymi funkcjonowanie uwięźnięciami
10. Nawykowe zwichnięcie rzepki
11. Utrata rzepki
12. Prawidłowo funkcjonująca całkowicie sztuczna rzepka

zob. też tu:
http://www.pzm-solidarnosc.org.pl/_DataFiles/download/Uklad_Zbiorowy.pdf

byc moze kwalifikujesz sie do pkt 6 i 8