Pomoc w tłumaczeniu tekstu - korekta tłumaczenia.

Temat przeniesiony do archwium
1-30 z 34
poprzednia |
The earliest known book was printed in China in the year 868, and metal type was in use in Korea at the beginning of the fifteenth century, but was in Germany around the year 1450 that a printing press using move able meatal type was invented.
Najwcześniej znaną książka, została wydrukowana w Chinach w roku 868 a czcionke użyto w Korei, na początku 15 wieku, ale w Niemczech ok.roku 1450, wynaleziono metalową czcionkę , która została użyta do prasy drukarskiej.
Capitalism turned printing from an invention into an industry. Right from the start, book printing and publishing were organized on capitalist lines.
Kapitalizm zmienił druk z wynalazku, w przemysł. Od samego początku druk książek i publikację było organizowane na ( tu nie wiem) ? - na zasadach kapitalistycznych ? Ale nie wiem czy to dobre tłumaczenie. Bo lines nie oznacza zasady itd. ?
The biggest sixteenth- century printer.
Największe drukarki z XVI wieku.
Plantain of Antwerb, had twenty-four printing presses and employed more than a hundred workers. Only a small fraction of the population was literate, but the production of books grew at an extraordinary speed. By 1500,some 20 milion volumes had alredy been printed ( Febyre and Martin 1776).

Plantacja w Antwerpii ? ( tu proszę o pomoc) miała 24 prasy drukarskie i zatrudniała mniej niż 100 pracowników. Tylko niewielka ułamek populacji była piśmienna, ale produkcja książek rosła w nadzwyczajnym tępię.
Do 1500 roku, wydrukowano już ok. 20 milionów tomów.

The immediate effect of printing was to increase the circulation. Publishers were interested only in books that would sell fairly quickly in sufficient numbers to cover the costs of production and make a profit. Thus, while printing enormously increased access to books by making cheap, high-volume production possible, it also reduced choice.

Natychmiastowym efektem drukowania był wzrost nakładu. Wydawcy byli zainteresowani tylko książkami, które sprzedawały się całkiem szybko w wystarczającej liczbie, aby pokryć koszty produkcji i osiągnąć zysk.
W ten sposób drukowanie , ogromnie zwiększyło dostępność do książek. Dużo zamówień, umożliwiło dużą produkcję, na dużą skalę.

The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages. Most early books were printed in Latin, the language of educated people, but the market for Latin was limited, and in its pursuit of larger markets the book trade soon produced transations into the national languages emerging at this time.
Printing indeed play ed a key role in standardizing and stabilizing these language by fixing them in print and producting dictionaries and grammar books. Latin became obsolete as national literatures were estabilished in the sixteeenth centry.Niesamowity rozwój kulturowy przez druk, ponieważ ułatwiał wzrost( rozwój) języków narodowych. (growth- wzrost). Większość starszych książek, została wydrukowana po łacinie, w języku ludzi uczonych. ( ludzi edukacji, ludzi wykształconych), ale rynek łaciński był ograniczony. i w pogoni za większym rynkami, handel książkami wkrótce spowodował pojawienie się w tym czasie zmian w językach narodowych. Drukowanie rzeczywiście odgrywało kluczową rolę, w ujednoliceniu języków, utrwalając je w druku i tworząc słowniki i gramatykę.
Łacina stała się przestarzała, gdy w 16 w. powstała literatura narodowa.

Z góry dziękuję za pomoc.
Przepraszam, błąd na początku jest. To ruchoma czcionka, nie metalowa.
Znowu błąd - niewielki ułamek populacji.
* za większymi rynkami
plantacja???
.....miała 24 prasy drukarskie i zatrudniała mniej niż 100 pracowników. Tylko niewielka ułamek populacji była piśmienna, ale produkcja książek rosła w nadzwyczajnym tępię W JAKIM TO JEZYKU???.
1
The English text contains stylistic and grammar mistakes...I doubt this is the original English text, more like a translation.
.....publishing were organized on capitalist lines......based on the free market?
The immediate effect of printing was to increase the circulation... The immediate effect of printing was the increased volume of printed material...
..and then some more
1
Cytat: Aaric
plantacja???

https://en.wikipedia.org/wiki/Christophe_Plantin

plantacja.....Plantin...close enough ;)
edytowany przez lexass: 20 kwi 2020
1
Masz całkowitą rację.... mój słownik w telefonie to porażka. Powinien wziąć sobie urlop. Szybko pisałam....


Christophe Platin miał 24 prasy drukarskie i zatrudniał więcej niż 100 pracowników.
Tylko niewielka część populacji, była piśmienna ale produkcja książek rosła w nadzwyczajnym tempie.
Lexass dziękuję :) Teraz piszę z komputera, by wstydu sobie nie narobić znowu xd
W pierwszym paragrafie jest wspomniana 'metalowa czcionka'
1
The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages.

( Jak przetłumaczyć ten początek ??? Niezwykły rozwój kulturowy druku??? Dla mnie nie ma sensu xd ) ,ułatwił rozwój języków narodowych ?
of printing - druk ?

Faktycznie nie umiem też Polskiego :D
The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages.

( Jak przetłumaczyć ten początek ??? Niezwykły rozwój kulturowy druku??? Dla mnie nie ma sensu xd ) ,ułatwił rozwój języków narodowych ?
of printing - druk ?

Faktycznie nie umiem też Polskiego :D
The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages.

( Jak przetłumaczyć ten początek ??? Niezwykły rozwój kulturowy druku??? Dla mnie nie ma sensu xd ) ,ułatwił rozwój języków narodowych ?
of printing - druk ?

Faktycznie nie umiem też Polskiego :D
The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages.

( Jak przetłumaczyć ten początek ??? Niezwykły rozwój kulturowy druku??? Dla mnie nie ma sensu xd ) ,ułatwił rozwój języków narodowych ?
of printing - druk ?

Faktycznie nie umiem też Polskiego :D
The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages.

( Jak przetłumaczyć ten początek ??? Niezwykły rozwój kulturowy druku??? Dla mnie nie ma sensu xd ) ,ułatwił rozwój języków narodowych ?
of printing - druk ?

Faktycznie nie umiem też Polskiego :D
No i sprzęty elektroniczne jak widać, też mnie nie lubią xD
Proszę o przetłumaczenie tego zdania.

Capitalism turned printing from an invention into an industry. Right from the start, book printing and publishing were organized on capitalist lines.
Zacznij od pierwszego paragrafu. Jest w nim mowa o metalowej czcionce.
1
Aaric dziękuję. Faktycznie... Pierwsza metalowa czcionka została stworzona przez naród koreański.
Dlatego w artykule o tym wspomniano. Choć jak sugerował Lexass, to dla mnie coś z tym artykułem jest nie tak... pod względem gramatycznym. A ten język, to nie jest mój konik... choć zamierzam to zmienić. Wszystko jest możliwe.
Cytat: mmaarrggaarreett
The great cultural impact of printing was that it faciliated the growth of national languages.

( Jak przetłumaczyć ten początek ??? Niezwykły rozwój kulturowy druku??? Dla mnie nie ma sensu xd ) ,ułatwił rozwój języków narodowych ?
of printing - druk ?

Faktycznie nie umiem też Polskiego :D


Duży wpływ druku na kulturę polegał na tym, że ułatwiał rozwój języków narodowych.

Z tym "print "może chodzić też o typografię

Większość historyków zgadza się, że prasy drukarskie odgrywały fundamentalną rolę w standaryzacji języków w całej Europie.
edytowany przez Adriano.Rivale: 20 kwi 2020
1
A jeszcze mogłabym prosić o pomoc w tych zdaniach ?

The earliest known book was printed in China in the year 868, and metal type was in use in Korea at the beginning of the fifteenth century,

Capitalism turned printing from an invention into an industry. Right from the start, book printing and publishing were organized on capitalist lines.
To pierwsze to wydaje mi się że będzie tak:

Najwcześniejsza znana książka została wydrukowana w Chinach w 868 roku, a czcionka metalowa była używana w Korei na początku XV wieku.Cytat:
XV wiek. To w tym czasie, w Korei zaczęły powstawać pierwsze czcionki metalowe. To wydarzenie zostało uznane za prawdziwy początek ery drukowania. XV wiek, Europa - duch reformacji gwałtownie zwiększył tam zapotrzebowanie na słowo pisane, równolegle w kilku krajach europejskich doszło do wynalezienia ruchomej (a raczej wymiennej) czcionki, największy sukces odniósł Jan Gutenberg drukując Biblię, był też wynalazcą aparatu do odlewania czcionek z wymiennych matryc oraz prasy drukarskiej.
1
Dziwny jest ten tekst, faktycznie jak jakieś tłumaczenie z tłumaczenia ale w tym drugim zdaniu podejrzewam że mowa o tym jakimi terminami charakteryzuje się kapitalizm czyli: wolność gospodarcza, dobrowolna wymiana, prawa własności prywatnej, motyw zysku i konkurencja itd. czyli "capitalist lines"

Tak myślę, że chodzi o to ale jak to ubrać w zdanie sensowne to też mam kłopot w tej chwili
edytowany przez Adriano.Rivale: 20 kwi 2020
1
Cytat: mmaarrggaarreett
....were organized on capitalist lines.
That's Chinglish
Try....pryncypia kapitalizmu
1
Ja właśnie też mam tak xD Myślę i myślę. Jakby słów brakowało w tym tekście. W ogóle dziękuję Ci za pomoc.
Mam zrobić streszczenie tego tekstu na szczęście, bo jakbym miała wysłać tłumaczenie, to byłoby ciężko.
I dlatego pytam o te fragmenty. Bo chciałam zrozumieć ten tekst.
Ale jest w nim kilka błędów. Bo ruchomą czcionkę Gutenberg wcale pierwszy nie wynalazł. A z tego tekstu wynika co innego.
Pewnie, to Chinglish xD Masz rację xd
A jak mam rozumieć to zdanie ? - The biggest sixteenth- century printer.

I już daje Wam spokój. I zrobię streszczenie. Postaram się zrobić je w j.angielskim a nie w j. chinglish xD
Cytat: mmaarrggaarreett
A jak mam rozumieć to zdanie ? - The biggest sixteenth- century printer.

To pewnie chodzi o drukarnie a nie drukarke...Największa szesnastowieczna drukarnia.
Cytat: mmaarrggaarreett
A jak mam rozumieć to zdanie ? - The biggest sixteenth- century printer.

I już daje Wam spokój. I zrobię streszczenie. Postaram się zrobić je w j.angielskim a nie w j. chinglish xD

Nie ma sprawy, po to jest to forum właśnie.

Cytat: lexass
Cytat: mmaarrggaarreett
A jak mam rozumieć to zdanie ? - The biggest sixteenth- century printer.

To pewnie chodzi o drukarnie a nie drukarke...Największa szesnastowieczna drukarnia.

Również tak uważam
Temat przeniesiony do archwium
1-30 z 34
poprzednia |

« 

Nauka języka

 »

Pomoc językowa