Poprawienie błędów w tłumaczeniu.

Temat przeniesiony do archwium
Look Mr. Boones, you signed up with me, Dylan Morris and Enterprises bring in felons for cash, not personal vendettas. Do you hear this plea for sanity? I know Lucas, you keep reminding me of what our deal is. Gregory, that’s the judge who put Richard Heath’s kid brother in prison. Where kid brother gets himself killed. Judge, big bad Richard Heath, Richard Heath's kid brother. I don’t get it. You don’t get it because there’s no bounty attached to this one. No fiscal percentage. Oh, very funny. This guy spend a month in prison with Richard Adams. Who somebody hired to kill you when you were a cop. He missed. Listen,I know how much you loved Marisa. I also know how bad you want to find the guy who put Marisa in coma. But Richard was iced in prison.


Posłuchaj panie Boones, zapisał się pan do mnie,Dylan Morris i Enterprises, by zgarnąć przestępców za pieniądze, a nie za osobiste zemsty. Czy słyszysz ten apel o uzdrowienie? Wiem Lucas, ciągle mi przypominasz o naszej umowie.Gregory,, to sędzia, który wsadził brata Richarda Heat'a do więzienia. Gdzie młodszy brat zostaje zabity. Sędzia, wielki zły Richard Heath. Brat Richarda Heath'a. Nie rozumiem tego. Nie rozumiesz tego, bo nie ma żadnej nagrody. Brak procentu fiskalnego. Bardzo śmieszne. Ten facet spędził miesiąc w więzieniu z Richardem Adamsem.. Ktoś wynajął kogoś, żeby cię zabił, gdy byłeś gliną. Nie trafił. Słuchaj, wiem jak bardzo kochałeś Marisę. Wiem też, jak bardzo chcesz znaleźć faceta, który sprawił, że Marisa zapadła w śpiączkę. . Ale Richard został zabity w więzieniu.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Nauka języka