Sprawdzi ktoś ?

Hejka :D Przetłumaczyłam jeszcze jeden tekst z polskiego na angielski. Sprawdzi ktoś? Z góry dzięki za pomoc :D

Tekst po polsku:
Niedawno przeczytałam artykuł na temat wyższej płacy minimalnej dla Polaków w roku 2021. W 2021 roku płaca minimalna w kraju wzrosła do 2800 zł co oznacza wzrost o 200 zł (7.7%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem od 1 stycznia minimalna stawka godzinowa wzrosła do 18,30zł z 17 zł. Wzrost płacy minimalnej wpłynie na inne świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracowników w związku z zatrudnieniem np. specjalny dodatek za pracę w nocy. W 2021 jedno z najniższych wynagrodzeń za pracę otrzymają lekarze i dentyści na stażu.

Moje tłumaczenie na angielski:
Recently I read article about higher minimum wage for Poles in 2021.In 2021 the country’s minimum monthly wage rose to 2800 PLN which means an increase of 200 PLN (7.7%) in comparison to the last year. Meanwhile, the minimum hourly rate went up to 18.30 PLN from 17 PLN, effective January 1. This increase in the minimum wage will have an impact on other financial benefits received by employees in connection with their employment, for example there will be an increase in the special allowance for working at night. One of the lowest remuneration for work will receive doctors and dentists on practice in 2021.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia