"Rhythm of the heat" - proszę o tłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Nigdzie nie mogę znaleźć tłumaczenia "Rhythm of the heat"
Petera Gabriela. Bardzo proszę o pomoc:

Looking out the window
I see the red dust clear
High upon the red rock
Stands the shadow with a spear

The land here is strong
Strong beneath my feet
It feeds on the blood
It feeds on the heat

The rhythm is below me
The rhythm of the heat
The rhythm is around me
The rhythm has control
The rhythm is inside me
The rhythm has my soul

The rhythm of the heat...

Drawn across the plain land
To the place that is higher
Drawn into the circle
That dances ’round the fire
We spit into our hands
And breath across the palms
Raising them up high
Held open to the sun
(Repeat)

Self-concious, uncertain
I’m showered with the dust
The spirit enter into me
And I
Submit
To trust

Smash the radio
No outside voices here
Smash the watch
Cannot tear them into shreads
Smash the camera
Cannot steal them, they’re spirits
The rhythm is around me
The rhythm has control
The rhythm is inside me
The rhythm has my soul
Spoglądając za okno
Widzę czerwony, jasny pył
Wysoko, nad czerwoną skałą,
Stał cień z włócznią.

Ziemia jest tutaj mocna,
Ziemia pod moimi stopami,
Żywi się na (w) krwi,
Żywi się w sercu.

Rytm jest pode mną
Rytm serca
Rytm jest dookoła mnie
Rytm posiada kontrolę
Rytm jest wewnątrz mnie
Rytm posiada moją duszę

Rytm serca...

Przemierzałem poprzez równe ziemie,
do miejsca, które jest wyżej.
Przemierzałem w kółko
ten taniec dookoła ognia.
Plujemy w nasze ręce
i oddychamy poprzez dłonie,
unosimy je do góry,
trzymamy otwarte do słońca.

Pojednany (?), niepewny
Jestem zasypany pyłem
Dusza wkracza we mnie
I ja
poddaję się,
aby zaufać (ufam)

Roztrzaskuję radio,
żadnych dźwięków z zewnątrz tutaj.
Roztrzaskuję zegarek.
Nie mogę rozerwać ich na strzępy.
Roztrzaskuję aparat (kamerę).
Nie mogę ich okraść, oni są duchami.
Rytm dookoła mnie,
Rytm posiada kontrolę,
Rytm jest we mnie,
Rytm posiada moją duszę.


Ja przetłumaczyłabym to w ten sposób. Jeśli popełniłam jakieś błędy przy tłumaczeniu to proszę, żebyście mnie poprawili. :)