pomoc w tłumaczeniu bardzo ważne!!

Temat przeniesiony do archwium.
Witam
prosze o sprwadzenie i o pomoc w przetłumaczeniu tego tekstu. Ma on być jak najbardziej formalnie. a to jest moja pięta..

Turystyka i hotelarstwo z uwagi na to iż, są prężnymi dziedzinami gospodarki na terenie Europy Zachodniej, ale również rozwijają się bardzo dobrze w Polsce, stały się głównym tematem mojej pracy.
W pierwszym rozdziale nie omieszkałam wspomnieć o tendencjach zmian we współczesnej turystyce. Przedstawione zostały istota i funkcje współczesnej turystyki, wpływ zmian jakie niesie ze sobą turystyka na życie człowieka, rozwój turystyki w Unii Europejskiej oraz idee hotelarstwa.
W rozdziale drugim zostały przedstawione i opisane czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich. Cały rozdział dotyczy teorii oraz praktyki hotelarstwa. Zawarte są tu także informacje dotyczące funkcji oraz budowy hotelu, standaryzacji, kategoryzacji oraz jakości usług hotelowych. Rozdział ten zawiera ponadto przykładowe schematy organizacyjne hoteli.
Rozdział trzeci w pełni poświęcony jest planowanej inwestycji rozwoju hotelu APOLLO. Zostało tu przedstawione streszczenie projektu oraz profil i zakres działania przedsiębiorstwa. Rozdział ten zawiera ponadto założenia planu strategicznego, które obejmują m.in. analizę SWOT. Przedstawione są ponadto niezbędne plany, a więc plan techniczny, organizacyjny, marketingowy i ostatni, a najbardziej obrazowy – plan finansowy, gdyż zawiera dokładną prognozę rachunku zysków i strat, bilans oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Całość pracy zakończona jest wnioskami. W pracy została użyta bogata literatura z zakresu turystyki oraz hotelarstwa.

a to moje wypocinyTaking turism and hotel managment into consideration that they are very promising economy branch of whole West Europe but also very promising in Poland, so it is whay I chose this topic as my main objective.
In my first Chapter I present tendency of changing on modern Turist.
I describe the gist of the matter, function of modern turism, influence of the change in modern turist on our life and evolution of turist in UE but I olso describe the idea of hotel managment.
In second chapter i presented and explained an economic factor in quality of serve that hotel managment ofers. ALl chapter releted to theory and practice of hotel managment. I also included in this chapter informations about function, construction of hotel and inform of quality of serve, standarization and categorization. At the end of this chapter I include instruction of organization in hotel.
The third chapter is the last one and I concerned on aspect of evvolution hotel APOLLO. I presented summary of my project and range of the activity in company. In this chapter I include a plan of strategic analize SWOT
I describe here important plan like technical, plan organizational plan, marketing plan, and the last one but the most important financial plan becouse I present the perfect favourable economic prognoss and I checked financial statement
At the end I present my point o view. I used highly recomended literature from tursit and hotel managment
Taking turism (orto) and hotel managment (orto)

Nie daleko zajechalam, sprawdz ortografie tego tekstu.
oky a mógłby ktoś napisac poprawnie to???
pozd
nie chodzi mi o przetłumaczenie tekstu słowo w słowo ale tak zeby oddawał sens tego tekstu..
pomoze ktos lub poratuje..
:) pozdr

« 

Nauka języka

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia