Proszę o przetłumaczenie.

Temat przeniesiony do archwium.
Written with a pen,sealed by a kiss Shed by greives,covered with schemes.dreams were broken left unspoken.All but lies,followed by cries.Cut by a blade,my vision fades.With your poison my heart befalls fragile,left with a feeling of exile. The will, no more a still.Life ends with scarsity,full of animosity.Was there a reason for such treason?There are things that time cannot mend.The remnants of the past will never last for it shall remain, as"the tales of the past".
Napisane długopisem, przypieczętowane całusem, porzuconym przez bóle, pokryte
schematami. Sny były przerywane, zostały niewypowiedziane. Wszystko prócz kłamstw, poprzedzonymi płaczami. Pocięta ostrzem, moja wizja więdnie. Z twoją trucizną serce me spotyka kruchość, zostawiona uczuciem wygnania. Wola, już nie spokojna. Życie kończy się niedostatkiem, pełnią wrogości. Był powód do takiej zdrady? Są rzeczy których czas naprawić nie może. Resztki przeszłości nigdy nie będą się ciągnąć, pozostaną jako "opowieści przeszłości".

Krytykujcie:D