Tekst prawny - krótka formułka - proszę o profesjonalną pomoc

Temat przeniesiony do archwium
Pomóżcie przetłumaczyć formułkę prawną:

W sprawach nie unormowanych niniejszą gwarancją zastosowanie maja postanowienia wymienione w OWH opublikowane na stronie producenta

Z góry dziękuję
To matters not regulated herein/by this guarantee the provisions specified in .... publisheed at ... shall apply.