opowiadanie (błędy i past simple i past continious)

Temat przeniesiony do archwium
Po polsku: Latem byłam w Finlandii z moją rodziną.Szłam przez ciemny las z moją kuzynką,mamą i psem.Wracaliśmy do naszej przyczepy znad jeziora.Nagle usłyszałyśmy wycie.Byłyśmy przerażone.Ujrzałyśmy samotnego wilka.Jego oczy odbijały światło księżyca.To było wspaniałe i przerażające.Wilk biegł do nas,ale pies zaczął szczekać.Wilk go zaatakował.To była bardzo przerażająca walka.Wilk uciekł, ale mój pies był ranny.Musiałyśmy nieść go do naszej przyczepy.To było męczące!Byłam przerażona,bo on krwawił bardzo.W przyczepie go opatrzyłyśmy i zadzwoniłyśmy do weterynarza.Jest on terz zdrowy,ale to było straszne doświadczenie.( Taka jest prawdziwa wersja).

Ang: In the summer I was in Finland with my family.I was going through the forest with my cousin,mum and dog.We were returning to our trailer from lake.Suddenly we heard howling.We were frightened.We saw a lonely wolf.Its eyes reflected light of the moon.It was wonderful and scary.The wolf was running to us,but my dog was barking.The wolf was attacking it.It was very frightening fight.The wolf was escaping .My dog was wounded.We must carried it to our trailer.It was so tire! Iwas frightened ,because it was bleeding so much!In trailer we were dressing it and called to vet.It is healhy now,but it was scary expierience.

Bardzo proszę ,żeby ktoś przepisał to w poprawnej wersji( wiem ,że kuleję z gramatyką) ;) .Z góry dziękuję
I was going through the forest with my cousin,mum and (brak przedimka) dog.We were returning to our trailer from (brak przedimka) lake.
Its eyes reflected (brak przedimka) light of the moon.It was wonderful and scary (at the same time). The wolf was running tWARDS us,but my dog 'was' (to nie jest odpowiednic 'zaczal') barking. The wolf (tutaj brakuje ...started to attack) 'was attacking' (niepotr) it.It was (brak przedimka) very frightening fight. The wolf 'was escaping' (zly czas) .
We 'must' (to jest zle, prosze nie uzywacv tego slowa, jak masz powiedziec 'musielismy' tutaj HAD TO) 'carried' (popraw) it to our trailer.It was so 'tire!' (ortog)
In (brak przedimka) trailer we 'were dressing' (zly czas) it and called 'to' (niepotr) (brak przedimka) vet. It is 'healhy' (ortog) now,but it was (brak przedimka) scary 'expierience' (ortog).

Popraw to. Nie odrabiamy zadan domowych.

Dzięki Terri