klauzula CV elektryk „W związku z ubieganiem się o zatrudnienie.."

Temat przeniesiony do archwium
„W związku z ubieganiem się o zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy Euro Work z siedziba w Katowicach, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów pośrednictwa pracy zgodnie z art. 23,24 i 25 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

co z tym zrobic przy tlumaczneiu cv??? :(( help
"Due to applying for a job through employment agency 'Euro Work' with a registered office in Katowice, I agree for the processing of my personal data in the work offer pursuant to Art. 23, Art. 24, Art. 25 of the Law passed on 25th September 1997."

 »

Pomoc językowa