zadanie z angielskiego

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę o sprawdzenie

Complete the text using the past simple, past
continuous, past perfect. Use would and used to
instead of the past simple where possible.

In the 1980s the French Atomic Energy Commission
(1) ......regilarly used to test....(regularly / test) nuclear
weapons in the Pacific. The testing site for these
weapons (2)....was...... (be) a small
French island. Each test (3).....caused......(cause) world-wide protests. After Greenpeace
(4).......was protesting...... (protest) peacefully but
unsuccessfully against the tests, the organisation
(5)......decided...... (decide) to illegally enter
the island testing zone with their ship The Rainbow
Warrior. While the ship (6).....was waiting.....(wait) in the port of Auckland, New Zealand in July
1985, two French agents sank the ship and one
man was drowned.
After Greenpeace ...
w tym zdaniu musisz użyć czasu past perfect, zdecyduj przy której czynności (jedna wydarzyła się wcześniej niż druga)
4) had protested
5) decided

dobrze?
tak
reszta zadania jest dobrze rozwiązana?
dobrze
z tym że w 3 pasuje także 'would cause', a masz w poleceniu, żeby używać tego zamiast PastSim wszędzie, gdzie to jest możliwe
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa