Uzupełnij 2 zdania

Temat przeniesiony do archwium
Wstaw odpowiedni auxiliary verb.

1) she probably won't help me, but i wish she... would
2) he won't listen to my advance but i wish he... would
ok
albo did

would podkresla, ze on tego nie chce

i na pewno nie advance

« 

Pomoc językowa

 »

Studia językowe