Dwa zdania ;)

Temat przeniesiony do archwium
chciałbym przetłumaczyć dwa takowe zdania. beda zamieszczone na brytyjskiej stronie , chciałbym żeby to wyglądało swojsko , natomiast przy mojej znajomości anglielskiego wygladać to będzie raczej jak betonowy słupek .
;)
Będę wdzięczny za pomocTu powstaje społeczność która pomaga pomaga połączyć ludzi którzy potrzbują pomocy i tych którzy mogą jej udzielić !

Here arises a community that helps helps connect people who want a help and those who can give it!


Jesteśmy nowym portalem który pozwala na dodadawanie krótkich ogłoszoszeń z rzeczami do wykonania dla Ciebie i umozliwianie wykonawcom z twojej okolicy prezentowanie swojej oferty !

We are a new portal with can hel you to posting short adds to do for you and allows contractors in your area to present their offer!
jedno helps
a help - zly przedimek
with can hel you to posting short adds to do for you - niezrozumiałe
Może pozbądź się pierwszego help (help help) a dalej need help zamiast want help.

 »

Studia w USA