Tłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Potrzebuję pomocy w przetłumaczeniu następującego zdania: Its low profile and flexibility let it bring the enlargement candidates and European non-Allies, as well as non-EU members of NATO, closely into its work from an early date.
Moje tłumaczenie brzmi: Unikanie rozgłosu oraz umiejętność dostosowania się do danej sytuacji doprowadziły do zwiększenia kandydatów państw niezrzeszonych oraz członków NATO spoza UE ściśle do jej (chodzi o UZE) do pracy od wczesnej daty.
Nie jestem pewna jak je poprawnie przetłumaczyć. Będę bardzo wdzięczna za pomoc!
zle przetlumaczylas
enlargement candidates
zastanow sie nad tlumaczeniem
bring XYZ closely into its work
Cytat:
zle przetlumaczylas
enlargement candidates
zastanow sie nad tlumaczeniem
bring XYZ closely into its work

To jak to poprawnie przetłumaczyć? Jesteś w stanie mi pomóc?
to jest Twoje zadanie.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie