Present Simple czy Present Continuous?

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, w zdaniu ( you, understand ) ..... the exercise now. oraz We ( not, know ) ... what to do now. będzie który z czasów i dlaczego.
oba to czasowniki statyczne - to cie powinno naprowadzic

« 

Pomoc językowa