Pomoc w przetłumaczeniu! bardzo ważna sprawa

Temat przeniesiony do archwium
Witam, mam przetłumaczyć streszczenie do pracy magistersiej, Będę bardzo ( BARDZO) wdzięczna za pomoc.
Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękuję.

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba wytworzenia nowego centrum miasta Orzesze, poprzez zagospodarowanie zdegradowej przestrzeni oraz podniesienie, jakości okolicy. Zadania projektowe poprzedzone zostały, licznymi analizami dotyczącymi terenu, badaniem społecznym wśród mieszkańców oraz analizami funkcji zaproponowanych w dalszym procesie kreowania nowego centrum. Elementami kluczowymi dla dalszego procesu projektowego był właściwy dobór rodzaju nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz dobór zróżnicowanych funkcji i typów przestrzeni pożądanych na zadanym obszarze. Istotne okazało się także dobre skomunikowanie obszaru z istniejącymi drogami: ul. Św Wawrzyńca, ul Wiosny Ludów oraz ul. Mikołowską- mającymi kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego miasta.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały dwa warianty rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych:
-koncepcja1- oparta na zapisach dokumentów planistycznych,
-koncepcja2- pomijająca obwarowania wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, mająca silne powiązanie z realnymi oczekiwaniami mieszkańców dt terenu opracowania. Głównym założeniem stało się wykształcenie nowej, tętniącej życiem, części centralnej- stworzonej poprzez wprowadzenie odpowiedniego programu usługowego, ściśle powiązanego
z układem ulic, skwerów i ścieżek pieszych. Rynek jako "serce miasta" -staje się przestrzenią, w której mieszkańcy chętnie będą spędzać czas, miejscem przyciągającym i i zarazem skupiającym regularnie miejscową społeczność. Analizy dowiodły również, iż pożądana jest lokalizacja terenów biologicznie czynnych i rekreacji w postaci parku, skwerów, zieleńców oraz zieleni towarzyszącej, które również zostały zaproponowane w każdej
z koncepcji. Prezentowane rozwiązania koncepcyjne, zawierają znaczące różnice zarówno w sposobie kształtowania przestrzeni jak i zastosowania różnego typu zabudowy i funkcji.
Będziesz miała lepszą szansę że ktoś pomoże (sprawdzi) jeżeli własnymi siłami spróbujesz przełożyć;)
1
ok, ok dzięuje za rade;).. coprawda zaczynałam już kilka razy, ale napisze tak jak potrafię i dodam, już sie zabieram;)
Własnymi siłami, przetłumaczyłam tak, gdyby ktoś był ta uprzejmy poprawić albo wskazać błędy .. Będę mega wdzięczna
Pozdrawiam

ABSTRACT OF THESIS
The purpose of present thesis was to try to create a new center of city Orzesze
, throught the reclaim destroyed space and to upgrade the area. The development task was preluded lots of analizes of space, the test of social satisfied, and functional analysis proposed in future creating a a new center of city. The most important elements in future projecting proces, was properly selection type of developments and mixed function with type of area in need. Essential emerged that prop[erly comunication the field with ul. Św Wawrzyńca, ul Wiosny Ludów and ul. Mikołowska- which has the clue meaning to system of functional city. In this thesis was presented two ways of resolvation functional- spaces problem.
Conception1- based of local deed(dokumenty planistyczne ???)
Conception2-witch is avoid all the regulation of local Plans, and also whitch has direct connection with real needmeans habitans of the area. The main purpose was creating the new (lively-żwawej?) the part centrum- which has created through the implementation properly service industry, conected with streets, plazas and paths. The market/plaza? is forming the hard of the city, which is creating the atractive space, where local people will spending their free time, which will concetrate the comunity of Orzesze. All the anlaises established that the habitants desires lots of green spaces (ew bioactive?) and recreation area: like parks, plazas, green stones and acciosbying greenery which was presented in both the conceptinos. Sugested conceptional solution, contains significants diferentes in way of creacting area, and deployment diversified type of development.
The purpose of 'present' (niepotr- to jest ewidentne, bo przeciez nie mowisz o jakims tam innym, ale daj 'this') thesis was 'to try to create' (nie, pisz nomaliz. ..the creation of) a new (daj tutaj miasto Orzesze) 'center of city' (sa slowa 'city centre') Orzesze' (w zlym miejscu) 'throught' (blad ortog - nie rozumiem tego slowa) the 'reclaim' (reclamation of) destroyed space and 'to' upgradING the area. The development task 'was preluded lots of analizes' (tego nawet nie rozumiem, dlaczego nie simple...included...) of space, the test of social 'satisfied' (zla czesc mowy, tutaj mowisz o 'satisfaction' rzeczownik, a nie 'satisfied'), and functional analysis proposed in 'future' (niepotr) (daj przedimek 'the') creating 'a' OF a new 'center of city' (city centte-BrE, centre-AmE). The most important elements in future projecting 'proces' (ortgo), 'was' (dlaczego piszesz 'was' jak wczesniej masz rzeczownik 'elements'-l. mnoga, zmien na czasownik l. mnogiej) 'properly' (nie rozumiem co to znaczy, jak cos takiego moze byc 'improperly selected', daj inne slowo) selection OF THE type of (daj tutaj 'mixed function) developments 'and mixed function' (w zlym miejscu) with (brak przedimka) type of area 'in need' (niepotr-co to dodaje do zdania?). Essential (tutaj brakuje ci rzeczownika, np. criteria) emerged that 'prop[erly' (zla czesc mowy, nie uzywaj slowa 'properly, bo to nic nie znaczy, daj cs wiecej precyzejnego) 'comunication' (blad ortog) 'the field' (nie rozumiem, tutaj mozna dac 'zrea') with ul. Św Wawrzyńca, ul Wiosny Ludów and ul. Mikołowska- which 'has the clue meaning' (tego calkowicie nie rozumiem, nie wiem o co chodzi) 'to system of functional city' (nie pojmuje o co chodzi). 'In' (niepotr) This thesis 'was' (calkowicie niepotr) presented two ways of 'resolvation' (co? nie znam tego slowo, mozna np uzyc, resoluion) (tu brak 2 slowa) functional- spaces problem.
'Conception1' (aha, tutaj ma byc ..conception nr 1)- based 'of' (zle slowo, tutaj ON) local deedS
Conception 2-'witch' (co ta niesforma baba jaga ma tutaj do roboty - blad ortog) 'is avoid' (niepotr, lepiej. 'avoidance of) 'all the' (niepotr) (tutaj mozesz dac Local Plans and reguations) 'regulation of local Plans' (w zlym miejscu), and 'also' (niepotr) 'whitch' (wymyslasz i wymyslasz jak to naisac, ale nie chcesz sprawdzic w slowniku) has direct connection with real 'needmeans' (nie rozumiem tego slowa) INhabitans of the area. The main purpose was creating 'the' (zly przedimek, tutaj 'a') new 'lively' (a dlaczego nie myslisz o 'exciting'?) 'the part centrum' )po jakiemu to jest?)- 'which has' (niepotr) created through the implementation OF 'properly' (znowu to twoje ukochane slowo, tutaj mozesz dac 'cohesive') service industry, 'conected' (ortog) with streets, plazas and paths. The plaza 'is forming' (zly czas, tutaj FORMS) the 'hard' (ale co jest 'twardego', bo nie rozumiem) of the city, 'which is' (niepotr) creating 'the' (zly przedimek) atractive space, where local people will 'spending' (zle slowo, tutaj 'spend') their free time, 'which will' (niepotr) conceNtratING the 'comunity' (ortog) of Orzesze. All the 'anlaises' (co to jest? sprawdz jak to sie pisze) established that the INhabitants (slowo jest 'inhabitants') 'desires' (zle, tutaj mowisz o l. mnogiej, to musisz dostosowac czasownik do l. mnogiej) lots of green spaces and recreation areaS: 'like' (nie uzywaj tego slowa, bo wg mnie NIC nie jest 'like a park' bo albo jest albo jego nie ma - daj tutaj SUCH AS) parks, plazas, green stones and 'acciosbying' (nie znam tego slowa) greenery 'which was' (niepotr) presented in both 'the' (niepotr) 'conceptinos' (ortog). THE sugested conceptional solution, contains 'significants' (zle slowo, tutaj 'significant') 'diferentes' (ortog) in THE way of 'creacting' (ortog) (brak przedimka) area(, ) (nie potrzebny jest tutaj przecinek) and (brak przedimka) deployment OF diversified type of development.

Napisz to jeszcze raz z wszystkimi poprawkami, i wtedy jeszcze raz na to spojrzymy.

« 

Pomoc językowa