czy te zdanie jest poprawne ?

Temat przeniesiony do archwium.
pisze rozprawke i nie jestem pewna co do poprawnosci tego zdania :

The major argument in support of earlier leave from school is that you will have more time for something you most like.

z góry dzięki
leaving school early
like most

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia