Jak ułożyc te pytania?

Temat przeniesiony do archwium
Polecenie: You want the missing information (XXX or something or someone). Ask questions.
Example: He has XXX. What ..... ? What does he have? Use short forms (e.g.wasn't)

3 She finishes work at XXX. What ______________________ work?
5 Someone wasn't at the meeting. __________________________ at the meeting?
7 Someone caught a cold last week. Who ___________________________ a cold last week?
9 The food was XXX. What ____________________________?
11 She went to the XXX cinema. Where ____________________?
13 She wants to talk to doctor XXX. _________________ she want to _______________? Doctor Ellis or Smith?
A sama nic? ;-)
Przetłumacz sobie zdania. Następnie pomyśl logicznie co powinno być na miejscu XXX i o co masz zapytać. Tak jak w przykładzie.
edytowany przez argazedon: 31 sty 2017

« 

Descriptive Grammar

 »

Pytania dotyczące języka angielskiego