Pomoc w przetłumaczeniu zdania

Temat przeniesiony do archwium
Witam. Prosiłbym o pomoc w przetłumaczeniu tego zdania.

The Object.keys() method returns an array of a given object's own enumerable properties, in the same order as that provided by a for...in loop (the difference being that a for-in loop enumerates properties in the prototype chain as well).

Object.keys() - metoda zwraca tablicę danego obiektu posiadająca wyliczalne właściwości, w takiej samej kolejności co ta dostarczona przez pętlę for...in (różnica jest taka, że pętla for-in wylicza również właściwości w łańcuchu prototypów)
nie wiem jak przetłumaczyć to own czy jako czasownik czy jako przymiotnik, może też być tak:

Object.keys() - metoda zwraca tablicę danego obiektu własnych wyliczalnych właściwości, w takiej samej kolejności co ta dostarczona przez pętlę for...in (różnica jest taka, że pętla for-in wylicza również właściwości w łańcuchu prototypów)
zwraca tablice wlasciwosci obiektu

reszta ok
dziękuję

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Egzaminy