to leverage

Temat przeniesiony do archwium
jak przetłumaczyć słówko "leverage" w takim zdaniu:

IT was requested to develop a process to leverage the collective IT innovation capabilities of the airlines.

?
moze 'poddźwignąć', w znaczeniu zwiększyć?

slownik pwn-oxford:
leverage /'livrid, US 'lev-/
n
1. Phys przełożenie n dźwigni; hold the bar at the end for better leverage trzymaj łom za koniec, żeby zwiększyć siłę nacisku
2. Econ, Pol wpływ m, zdolność f skutecznego wywierania nacisku (on or over sb/sth na kogoś/coś); to use one's leverage with sb wykorzystać możliwość nacisku na kogoś
3. Fin dźwignia f finansowa
vt wyw|rzeć, -ierać nacisk na (kogoś/coś) [person, organization]
leveraged pp adj Econ, Fin [company] zadłużony
Tak istnieje słowo "lewarowanie" w polskim
i dotyczy finansów.