Różnice w zdaniu

Temat przeniesiony do archwium
Witam. Jaka jest różnica w zdaniu:
May I open the window?
a:
Will I open the window?
drugie znaczy: czy otworzę okno?
1
a tobie Stami brakuje jeszcze formy:
Shall I open the window?
Czy mam otworzyc okno?

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa