Różnica w znaczeniu zdań

Temat przeniesiony do archwium
Jaka jest różnica w poniższych zdaniach
I was surprised to see her.
I was surprised that I saw her.
w uzyciu jest raczej wersja nr 1, wersja nr 2 raczej wtedy, jak s arozne podmioty (nie I...I, you...you)

« 

Pomoc językowa